E309 Delta-tocopherol สังเคราะห์

Delta-tocopherol Synthetic (E309) เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยปกป้องเซลล์จากความเสียหายโดยชะลอการเกิดออกซิเดชั่นของไขมัน (ไขมัน) และการก่อตัวของอนุมูลอิสระ

 

E309 (เดลต้า - โทโคฟีรอสังเคราะห์) รวมอยู่ในรายการวัตถุเจือปนอาหาร ที่ไม่มี ใบอนุญาตสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมอาหารในประเทศของเรา

เขียนความเห็น