1. เรื่องของข้อตกลง
  • ข้อตกลงนี้ใช้ได้กับเว็บไซต์ https://healthy-food-near-me.com และมีการสรุประหว่างผู้ใช้ไซต์เหล่านี้กับเจ้าของไซต์ (ต่อไปนี้จะเป็น https://healthy-food-near-me.com )
  • ข้อตกลงนี้กำหนดขั้นตอนในการรับจัดเก็บประมวลผลใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้และข้อมูลอื่น ๆ ที่ https://healthy-food-near-me.com ได้รับจากผู้ใช้ไซต์ ผู้ใช้กรอกข้อมูลส่วนบุคคล
  • ในการวางข้อมูลประกาศใช้ไซต์บนไซต์ https://healthy-food-near-me.com ใด ๆ ผู้ใช้จะต้องอ่านข้อตกลงนี้อย่างละเอียดและแสดงความเห็นด้วยกับข้อกำหนดทั้งหมด การยืนยันความยินยอมโดยสมบูรณ์ตามข้อตกลงนี้เป็นการใช้ไซต์โดยผู้ใช้
  • ผู้ใช้ไม่มีสิทธิ์โพสต์ข้อมูลประกาศใช้ไซต์หากเขาไม่เห็นด้วยกับเงื่อนไขของข้อตกลงนี้หรือหากเขายังไม่ถึงอายุตามกฎหมายเมื่อเขามีสิทธิ์ในการทำข้อตกลงหรือไม่ใช่ผู้มีอำนาจ ของ บริษัท ที่โพสต์ข้อมูลในนามประกาศ
  • โดยการโพสต์ข้อมูลบนไซต์โดยใช้ไซต์ผู้ใช้ป้อนข้อมูลส่วนบุคคลหรือให้ข้อมูลนี้ด้วยวิธีอื่นและ / หรือดำเนินการใด ๆ บนไซต์และ / หรือใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งของไซต์ผู้ใช้ยอมรับโดยชัดแจ้งต่อ เงื่อนไขของข้อตกลงนี้และให้ https://healthy-food-near-me.com ด้วยสิทธิ์ในการรับจัดเก็บประมวลผลใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลงนี้
  • ข้อตกลงนี้ไม่ได้ควบคุมและhttps://healthy-food-near-me.com ไม่รับผิดชอบต่อการรับ การจัดเก็บ การประมวลผล การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้และข้อมูลอื่น ๆ แก่บุคคลที่สามที่ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือดำเนินการโดยhttps ://healthy-food-near-me.com และบุคคลที่ไม่ใช่พนักงานของ AvtoTachki .com แม้ว่าผู้ใช้จะเข้าถึงไซต์ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของบุคคลเหล่านี้ผ่านhttps://healthy-food-near-me .com หรือจดหมายข่าว ข้อตกลงนี้เป็นความลับในความเข้าใจ ข้อตกลงนี้เป็นข้อมูลเดียวที่จัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลของไซต์ในสถานะเข้ารหัสและมีให้เฉพาะที่https://healthy-food-near-me.com
  • ผู้ใช้ยอมรับว่าในกรณีที่เขาละเลยความปลอดภัยและการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลการอนุญาตบุคคลที่สามอาจได้รับการเข้าถึงบัญชีและข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลผู้ใช้อื่น ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต https://healthy-food-near-me.com ไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการเข้าถึงดังกล่าว
 2. ขั้นตอนการรับข้อมูลส่วนบุคคล
 1. https://healthy-food-near-me.com may collect personal information, namely: name, surname, date of birth, contact numbers, email address, region and location of the User, the password for identification. https://healthy-food-near-me.com may also collect other information:
  • คุกกี้เพื่อให้บริการขึ้นอยู่กับสิ่งนี้ตัวอย่างเช่นการจัดเก็บข้อมูลในตะกร้าระหว่างการเยี่ยมชม
  • ที่อยู่ IP ของผู้ใช้
 2. เรารวบรวมข้อมูลทั้งหมดตามที่เป็นอยู่และไม่มีการเปลี่ยนแปลงในการรวบรวมข้อมูล ผู้ใช้มีหน้าที่รับผิดชอบในการให้ข้อมูลที่เชื่อถือได้รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล https://healthy-food-near-me.com มีสิทธิ์หากจำเป็นในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ให้และขอการยืนยันข้อมูลที่ให้มา หากจำเป็นเพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้
 3. ขั้นตอนการใช้ข้อมูลผู้ใช้
 4. https://healthy-food-near-me.com can use your name, region, and city where you live, email address, phone number, password to identify you as a user https://healthy-food-near-me.com.https://healthy-food-near-me.com may use your contact information to process our newsletter, namely to notify you of new opportunities, promotions, and other news ofhttps://healthy-food-near-me.com. The user can always refuse to conduct mailings according to his contact information. The processing of personal data may be carried out to implement civil law, tax and accounting relations, fulfill contractual obligations to provide services, provide access to the site’s service, identify the client as a site user, provide offer services, process payments, mailing addresses, creating and implementing bonus programs, sending commercial offers and information by mail, e-mail, offering new services, before any information other than the subject of the contract, settlement transactions, reporting, bookkeeping, and management accounting, improving the quality of services, providing website services, posting information, customer announcements on the website of the owner of a personal database, simplifying work with the website and improving its materials.
 5. เงื่อนไขการให้การเข้าถึงฐานข้อมูล
 6. https://healthy-food-near-me.com does not transfer personal data and other information to third parties, except as provided below. According to this Agreement, users have grantedhttps://healthy-food-near-me.com the right to disclose, without limitation of validity and territory, personal data, and other user information to third parties https://healthy-food-near-me.com services, in particular. Still, not exclusively, process applications, payments, deliver packages. Third parties may use user information only if they provide https://healthy-food-near-me.com services and only the information that is necessary to provide the service. Also, the disclosure of personal data without the consent of the User or a person authorized by him is allowed in cases specified by law, and only in the interests of national security, economic welfare, and human rights, in particular, but not exclusively:
  • ตามคำร้องที่สมเหตุสมผลของหน่วยงานของรัฐที่มีสิทธิเรียกร้องและรับข้อมูลและสารสนเทศดังกล่าว
  • หากในความเห็นของ https://healthy-food-near-me.com ผู้ใช้ละเมิดข้อกำหนดของข้อตกลงนี้และ/หรือสัญญาและข้อตกลงอื่น ๆ ระหว่าง https://healthy-food-near-me.com และ ผู้ใช้งาน.
 7. วิธีเปลี่ยน / ลบข้อมูลนี้หรือยกเลิกการสมัคร
 1. ผู้ใช้ในเวลาใดก็ได้ เปลี่ยน / ลบ ข้อมูลส่วนบุคคล (โทรศัพท์) หรือยกเลิกการสมัคร การทำงานของคุณสมบัติบางอย่างของ https://healthy-food-near-me.com ซึ่งจำเป็นต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ อาจถูกระงับตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลง/ลบข้อมูล
 2. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้จะถูกจัดเก็บไว้จนกว่าจะถูกลบโดยผู้ใช้ การแจ้งเตือนที่เพียงพอของผู้ใช้เกี่ยวกับการลบหรือการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ จะเป็นจดหมาย (ข้อมูล) ที่ส่งไปยังอีเมลที่ผู้ใช้ระบุ
 3. การป้องกันข้อมูล.
 1. https://healthy-food-near-me.com takes all necessary measures to protect data from unauthorized access, alteration, disclosure, or destruction. These measures include inter alia, internal verification of data collection, storage and processing processes, and security measures; all data that https://healthy-food-near-me.com collects is stored on one or more secure database servers and cannot be accessed from outside our corporate network.
 2. https://healthy-food-near-me.com provides access to personal data and information only to those employees, contractors, and agents of https://healthy-food-near-me.com who need to have this information to carry out operations performed on our behalf. Agreements have been signed with these persons in which they undertake to maintain confidentiality and may be liable to penalties, including dismissal and criminal prosecution if they violate these obligations. The user has the rights stipulated by the Law of our country “On the Protection of Personal Data” dated June 1, 2010, N 2297-VI.
 3. ที่อยู่ติดต่อในกรณีที่มีคำถาม
 4. ในกรณีที่มีคำถามความปรารถนาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับข้อมูลที่คุณให้โปรดติดต่อที่อยู่อีเมล: Support@healthy-food-near-me.com เมื่อมีการร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษรและเมื่อมีการนำเสนอเอกสารที่ระบุตัวตนและอำนาจของเขาเราอาจให้ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการขอรับข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งของฐานข้อมูลแก่ผู้ใช้
 5. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว
 6. เราอาจเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัว ในกรณีนี้เราจะแทนที่เวอร์ชันในหน้าเงื่อนไขดังนั้นโปรดกลับมาตรวจสอบเป็นระยะ https://healthy-food-near-me.com/privacy/ การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงทั้งหมดมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ช่วงเวลาที่เผยแพร่ การใช้ไซต์ผู้ใช้ยืนยันการยอมรับข้อกำหนดใหม่ของนโยบายความเป็นส่วนตัวในคำที่มีผลบังคับใช้ในขณะที่ผู้ใช้ใช้ไซต์
 7. เงื่อนไขเพิ่มเติม
 1. https://healthy-food-near-me.com is not liable for damage or loss incurred by the User or third-parties as a result of a misunderstanding or misunderstanding of the terms of this Agreement, instructions on the procedure for using the Site, regarding the procedure for posting data, and other technical issues.
 2. ในกรณีที่บทบัญญัติใด ๆ ของนโยบายความเป็นส่วนตัวรวมถึงข้อเสนอมาตราหรือบางส่วนของข้อตกลงนั้นถือว่าขัดต่อกฎหมายหรือไม่ถูกต้องสิ่งนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อบทบัญญัติที่เหลือซึ่งไม่ขัดแย้งกับกฎหมาย แต่จะยังคงอยู่ใน มีผลบังคับใช้อย่างเต็มที่และมีผลบังคับใช้และบทบัญญัติใด ๆ ที่ไม่ถูกต้องหรือข้อกำหนดที่ไม่สามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องดำเนินการเพิ่มเติมโดยภาคีจะถือว่าได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมแก้ไขเท่าที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่ามีความถูกต้องและความเป็นไปได้ในการนำไปปฏิบัติ
 3. ข้อตกลงนี้ครอบคลุมถึงผู้ใช้ตั้งแต่ช่วงเวลาที่เขาใช้ไซต์รวมถึงตำแหน่งของโฆษณาและมีผลบังคับใช้จนกว่าข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับผู้ใช้จะถูกเก็บไว้บนไซต์รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล
 4. การยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้แสดงว่าคุณยินยอมด้วย นโยบายความเป็นส่วนตัวและเงื่อนไขการใช้งาน Google