ส่วนผสมซีบัค ธ อร์นแยมซีบัค ธ อร์นอ่านเพิ่มเติม ...

ส่วนผสมลูกเกดบดลูกเกดหวาน 1000.0อ่านเพิ่มเติม ...

ส่วนผสม Hawthorn และแอปเปิ้ลแยมแอปเปิ้ลอ่านเพิ่มเติม ...

ส่วนผสมแอปริคอตแยมแอปริคอตสุก 600.0อ่านเพิ่มเติม ...

ส่วนผสมสายน้ำผึ้งแยมสายน้ำผึ้ง 1000.0 (กรัม)อ่านเพิ่มเติม ...

ส่วนผสมบลูเบอร์รี่แยมราสเบอร์รี่บลูเบอร์รี่อ่านเพิ่มเติม ...